O stronie

Strona zbudowana jest z treści udostępnianych na innych stronach w celu udostępnienia informacji udostępnianych powszechnie w internecie szerszemu gronu odbiorców.

Wczytywanie wiadomości następuje częściowo poprzez kanały RSS udostępniane przez wydawców internetowych.

Informacje są publikowane na Fan Page’u pod adresem  Miasto Kożuchów.

Treści udostępniane na stronie na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Według wyroku z 13 lutego 2014 r. wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt C-466/12) sędziowie stwierdzili, że udostępnianie powszechnych w internecie treści nie jest publicznym udostępnianiem, w rozumieniu art. 3 ust.1 dyrektywy 2001/21/WE o ile nie rozpowszechnia się wiadomości wymagających do obejrzenia podania hasła i loginu.

Wniosek taki wynika, zdaniem Trybunału, z faktu, że autorzy wolnodostępnych w Internecie treści z góry zgadzają się na ich udostępnienie wszelkim osobom, które do nich dotrą, również za pośrednictwem linków z innych stron.