Kościół pęka

Kożuchowski zaczął pękać na początku roku o czym proboszcz poinformował lubuskiego konserwatora zabytków panią Barbarę Bielinis-Kopeć. W ostatnich tygodniach szkody zaczęły postępować tak szybko, że posunięto się do odwołania koncertu w obawie przed zgubnymi skutkami wibracji a także zamknięto do odwołania ulicę Kościelną. Nikt nie wie jak sprawa jest poważna. Konserwator zabytków zleciła ekspertyzę.

Niektórzy sądzą że są to skutki budowy kanalizacji spowodowane naruszeniem struktury ziemi i wstrząsami przy ubijaniu.

Może Ci się również spodoba