Rozpoczęto modernizację przepompowni ścieków

Jak podaje na Facebooku  Paweł Jagasek rozpoczęła się przebudowa przepompowni ścieków:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęła się modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. Zakres prac obejmuje wymianę pomp w istniejącym zbiorniku przepompowni ścieków, osprzętem i armaturą, budowę żelbetowej komory na istniejącym rurociągu tłocznym z wyposażeniem rurociągów w armaturę zwrotno – odcinającą, budowę kanału nadmiarowego (przelew awaryjny), odprowadzającego ścieki nadmiarowe z przepompowni do cieku „Kożuszna”. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31.08.2015 r.

Paweł Jagasek

Może Ci się również spodoba