Tag: stypendium

Szkolenie i staż! Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

ICR oferuje szkolenie oraz staż na 3 miesiące, na stanowisku: Pracownik Biurowy. Oferta jest skierowana do osób bezrobotnych oraz zatrudnionych na umowach krótkoterminowych w wieku 18-29 lata, zamieszkujących w województwie Lubuskim na terenie powiatu nowosolskiego (Kożuchów) Zapraszamy: osób bezrobotnych osób biernych zawodowo osób o niskich kwalifikacjach osób pracujących zatrudniona na...

Stypendium szkolne

Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek wydał zarządzenie ustalające katalog wydatków w ramach pomocy socjalnej dla uczniów otrzymujących stypendium szkolne.