Tag: wnioski

Zgarnij dotację na oczyszczalnię

Do końca czerwca mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe. Kwota dofinansowania wynosi 50 procent

Uwaga rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informujemy, iż został złożony wniosek do Wojewody Lubuskiego o powołanie Komisji do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, mogą składać oświadczenia do Urzędu Gminy w Kożuchowie, ul. Rynek 1a (pokój nr 4) do dnia 2 września 2015 r.Szacowaniu podlegają tylko straty w uprawach roślin strączkowych, ziemniaków i krzewów owocowych.szacowanie szkód w rolnictwie.